Seleccionar página

Uniserveis Vidal

Servei integral en assessorament fiscal, comptable, jurídic, laboral, administratiu i estrangeria

Coneix-nos

Ens avalen més de 30 anys d’experiència i de confiança mantenint un canal de comunicació proper amb els nostres clients.

UNISERVEIS VIDAL neix el 1992 al municipi de Bellvei dins de la província de Tarragona, de la mà de Montserrat Vidal i Magí Piè com a empresa familiar especialista en negocis agraris, oferint íntegrament totes les gestions necessàries per a la gestió d’un negoci incloent serveis en matèria fiscal, comptable i laboral.

Amb un equip humà estable aportem solucions a les possibles necessitats de les empreses pimes i autònoms amb un servei integral a l’assessorament fiscal, comptable, jurídic, laboral, administratiu i en estrangeria.
Per això comptem amb professionals joves de primer nivell i altament especialitats en cada tema, oferint un servei útil i de qualitat.

Des dels seus inicis Uniserveis Vidal ha apostat per les darreres novetats tecnològiques i en la formació contínua de la seva plantilla. Actualment, tenim acords amb empreses capdavanteres del sector segons la seva especialitat.

Sobre Nosaltres

Uniserveis Vidal...

Els nostres serveis

Com et podem ajudar?

Els serveis que oferim poden variar depenent de si es tracta de làrea comptable, fiscal, jurídic, legal o administratiu. També oferim una gestió integral. Comptar amb nosaltres per tramitar tots els assumptes relacionats amb l’assessoria fiscal, comptable, laboral i jurídica és la millor idea tant si ets una empresa com un autònom, ja que tens la seguretat i la confiança que signifiquen 20 anys renovant un compromís d’eficàcia i servei .

A Uniserveis Vidal us oferim serveis integrals, on trobareu professionals que us ofereixen un conjunt de serveis que s’adapti a les vostres necessitats. La millor manera de tenir tota la informació econòmica del teu negoci organitzada per prendre decisions estratègiques és delegar allò relacionat amb la gestió de l’empresa en una assessoria empresarial.

Àmbit Fiscal

En l’àmbit fiscal, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Planificació i seguiment de la fiscalitat a PIMES.
• Declaració de limpost de societats.
• Liquidació i presentació de totes les declaracions tributàries, declaracions de l’IVA, pagaments a compte de l’impost sobre la renda i les societats, les retencions i els resums anuals.
• Declaració anual de la renda.
• Estudi de beneficis patrimonials.
• Declaracions censals.
• Declaracions de renda de no residents.
• Assistència al contribuent als expedients d’inspecció davant de l’Administració
• Al·legacions i recursos.

Àmbit Contable

A l’Àmbit Comptable, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Assessorament continuat en la comptabilització de les diferents operacions dutes a terme pel client per la correcta comptabilització dels apunts comptables, segons el Pla General Comptable d’aplicació de cada sector.
• Serveis de comptabilització de factures i operacions a les nostres oficines.
• Servei de traspàs de factures i operacions dels programes comptables, estudi i tancament comptable.
• Formulació dels comptes anuals.
• Legalització de llibres comptables i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Àmbit Laboral

A l’Àmbit Laboral, les nostres oficines ofereixen els següents serveis:

• Altes d’Empresa a la Seguretat Social.
• Altes d‟autònoms.
• Altes i baixes de treballadors, confecció de contractes, estudi de conveni daplicació i resta dacords entre les parts.
• Confecció de nòmines i rebuts salarials.
• Liquidacions a la Seguretat Social.
• Parts i comunicacions de baixes d’accident de treball,…
• Càlcul de liquidacions de treballadors i costos.
• Acomiadaments i sancions a treballadors.
• Assistència a CMAC.
• Assistència al client davant d’Inspeccions de Treball.
• Expedients de regularització de llocs de treball.
• Tràmits davant de l’INSS (jubilacions, viduïtats,…).

Àmbit Mercantil

A l’Àmbit Mercantil, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Assessorament, mediació i redacció de tota mena de contractes mercantils.
• Contractes de lloguer.
• Assessorament en la constitució de societats mercantils.
• Elaboració d’estatuts societaris, pactes de limitació en la venda de participacions, accions,…
• Assistència i formalització de tot tipus d’acords societaris, ampliacions de capital, modificacions estatutàries…

Herèncias

A l’Àmbit d’Herències, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• En escriptura pública i privada d‟acceptació, manifestació i adjudicació d‟herències.
• Liquidació d‟impostos sobre successions i donacions de la Generalitat de Catalunya.

Assegurances

A l’Àmbit d’Assegurances, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Assegurança de vehicles.
• Segur de la Llar.
• Plans de pensions.
• Assegurança de vida.
• Assegurança de salut.
• Assegurança de productes financers.
• Assegurança multirisc per a empreses.
• Assegurança de responsabilitat civil.
• Segur col·lectiu de salut.
• Assegurança col·lectiva daccidents.
• Assegurança de transport de mercaderies

Extrangería

A l’Àmbit d’Estrangeria, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Expedients de reagrupació familiar
• Permisos d’arrelament social, laboral i familiar
• Permisos comunitaris
• Renovacions de permisos de residència, residència i treball i de reagrupament familiar.
• Nacionalitats de menors nascuts a Espanya
• Permisos de residència i treball inicials davant de les Generalitats de Catalunya

Col·laboradors

Catalana Occidente...
Fremap...
Geyce...

Direcció

Sant Joan, 6
43719 Bellvei. Tarragona

Telèfon

Uniserveis Vidal...
Envíar WhatsApp
1
Necesitas ayuda?
Uniserveis Vidal
Hola...
Skip to content